Θεατρο του Διονυσου

Θεατρο του Διονυσου

Το θέατρο του Διονύσου θεωρείται το πρώτο δείγμα ελληνικών θεάτρων και η γενέτειρα του ελληνικού δράματος. Χτίστηκε σε μια φυσική σκηνή στις νότιες πλαγιές της Ακρόπολης και είναι το πρώτο θέατρο στον κόσμο. Αυτό το αρχαίο θέατρο ήταν αφιερωμένο στον Διονύσιο, τον θεό της παραγωγής κρασιού και της έκστασης, τα φεστιβάλ των οποίων ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη του ελληνικού θεάτρου. Πιθανώς εγκατεστημένος στα τέλη του 6ου αιώνα, το θέατρο έχει ανακαινιστεί πολλές φορές από τότε.